Tag: Kebahagiaan

Merdeka Itu Bahagia (2)

Merdeka itu bahagia bermakna ketika bergantung pada orang lain adalah tidak bahagia. Banyak sekali orang yang tidak merdeka, tergantung pada orang lain, tergantung pada faktor luar sehingga dirinya terkungkung dan menderita.…

Cinta dan Kebahagiaan

Cinta dalam istilah psikologi kadang disebut juga dengan “hubungan yang dekat/akrab”, bercirikan adanya saling ketergantungan, dimana dua orang atau lebih secara konsisten meempengaruhi kehidupan satu sama lain, memusatkan…